samochód

Co musisz wiedzieć zanim rozpoczniesz kurs na rzeczoznawcę samochodowego?

Coraz więcej osób zastanawia się nad obraniem ścieżki zawodowej w kierunku rzeczoznawstwa samochodowego. Warto wiedzieć, że aby zostać profesjonalnym rzeczoznawcą, należy spełnić szereg wymogów formalnych, w tym także odbyć specjalistyczny kurs zakończony pozytywnym zdaniem egzaminu. Co zatem warto wiedzieć, zanim rozpocznie się kurs na rzeczoznawcę samochodowego?

Kim jest rzeczoznawca samochodowy?

Rzeczoznawcą samochodowym jest osoba, która specjalizuje się w zakresie motoryzacji a przede wszystkim w zakresie wyceny pojazdów. Do podstawowych zadań rzeczoznawcy samochodowego należy wydawanie opinii oraz ekspertyz w zakresie stanu pojazdów dla podmiotów, które z nim współpracują. Zlecenia dla rzeczoznawcy samochodowego mogą zlecać określone firmy prywatne i publiczne takie jak sądy, a także firmy ubezpieczeniowe. Do najważniejszych zadań specjalisty w tej dziedzinie należy: - wydawanie specjalistycznych opinii oraz ekspertyz w zakresie wyceny aut np. po wypadkach samochodowych lub kolizjach, - wycenianie kosztów naprawy pojazdu, wraz ze wskazywaniem jakie części powinny zostać naprawione i które z nich nadają się do naprawy, - opisywanie stanu technicznego pojazdów - wykonywanie określonych badań diagnostycznych pojazdów.

Jak zostać rzeczoznawcą samochodowym - wymogi formalne

Aby zostać rzeczoznawcą samochodowym, należy spełniać odpowiednie wymagania formalne określone w ustawie prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z przepisami ustawy, rzeczoznawcą samochodowym może zostać osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie (co najmniej średnie lub średnie branżowe), która legitymuje się prawem jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C. Kandydat na rzeczoznawcę nie może być także karany wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. Co ważne, konieczne jest także odbycie 2-letniej praktyki zawodowej w obszarach dotyczących motoryzacji. Wymóg praktyki zostaje zniesiony w przypadku osoby, która ukończyła studia wyższe (legitymuje się dyplomem), przy czym muszą być to studia z zakresu nauk technicznych o specjalności samochodowej. Po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań formalnych należy dodatkowo ukończyć kurs na rzeczoznawcę samochodowego, który organizują określone placówki w większych miastach. Dużym zainteresowaniem cieszy się kurs rzeczoznawcy samochodowego w Łodzi, z uwagi na swój wysoki poziom kształcenia. Każdy absolwent kursu jest zobowiązany także do zdania egzaminu w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego. Po spełnieniu powyższych wymagań wystarczy złożyć wniosek o wpis na listę rzeczoznawców samochodowych do Ministerstwa Infrastruktury.

Kurs na rzeczoznawcę samochodowego w Łodzi – co trzeba wiedzieć?

Kurs rzeczoznawcy samochodowego w Łodzi pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w celu pozytywnego zakończenia edukacji potwierdzonej zdaniem egzaminu państwowego. Dlatego też warto wybierać szkołę, której zespół tworzony jest przez profesjonalistów oraz ekspertów w dziedzinie motoryzacji (najlepiej jeśli wykładowcami będą praktycy w zawodzie tacy jak biegli sądowi oraz właśnie rzeczoznawcy samochodowi z długim stażem i bogatym doświadczeniem). Co ważne, zakres zadań oraz obowiązków, jakie należą do profesjonalnych rzeczoznawców samochodowych jest niemały, a praca przez nich wykonywana wiąże się z ciągłym doszkalaniem i podnoszeniem swojej wiedzy i umiejętności. Z uwagi na wysokość zarobków, która jest powyżej przeciętnej, coraz więcej młodych osób decyduje się na obranie właśnie tej ścieżki rozwoju zawodowego.