Gdzie zrobić szkolenie BHP w Gliwicach?

Do odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązany jest każdy pracownik, jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków zawodowych. Co więcej, pracownicy co pewien czas muszą odbywać szkolenia okresowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szkolenie BHP może być przeprowadzone przez specjalistę, który jest zatrudniony w danym zakładzie. Niemniej jednak firmy coraz częściej korzystają z usług firm zewnętrznych, oferujących różnego rodzaju kursy, w tym właśnie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Gdzie zrobić szkolenie BHP w Gliwicach?

Szkolenie BHP - na jakich zasadach?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do zorganizowania szkolenia zobowiązany jest pracodawca. Co do zasady nie można dopuścić do wykonywania obowiązków zawodowych pracownika, który nie odbył obowiązkowego szkolenia BHP Gliwice. Co więcej, tego rodzaju kurs należy przeprowadzić nie tylko w momencie przyjmowania do pracy nowego pracownika, ale również okresowo. To, jak często dana osoba musi uczestniczyć w szkoleniu BHP, zależy w dużej mierze od specyfiki stanowiska. Niemniej jednak pominięcie szkolenia okresowego w wymaganym przez prawo terminie również uniemożliwia podjęcie pracy. Warto przy tym zaznaczyć, że pracodawca rzadko przeprowadza szkolenie na własną rękę. Powodem jest fakt, iż osoba prowadząca kurs musi posiadać odpowiednie przygotowanie z tego zakresu. Dlatego też firmy bardzo często zatrudniają specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, których jednym z zadań jest właśnie szkolenie pracowników.

Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na to, iż jest to kosztowne rozwiązanie. Pracodawca jest bowiem zobowiązany do wypłacania specjaliście wynagrodzenia, a także do wyposażenia jego stanowiska pracy. Najczęściej specjaliści ds. BHP zatrudnieni są jedynie dużych firmach, w których kontroli bezpieczeństwa podlegają również różnorodne procesy, na przykład produkcyjne. Tymczasem i większe firmy mogą skorzystać z outsourcingu usług, który ostatnimi czasy zdobywa w środowisku biznesowym coraz większą popularność.

Gdzie odbyć szkolenie BHP w Gliwicach?

Outsourcing usług biznesowych polega na zleceniu wykonania pewnych zadań firmie zewnętrznej. Bardzo popularne jest prowadzenie w ten sposób księgowości, a także procesów rekrutacyjnych. Także specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być zatrudniony w zewnętrznej firmie i świadczyć usługi dla innych podmiotów gospodarczych. Skorzystanie z jego usług ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala zoptymalizować koszty prowadzenia działalności gospodarczej - firma nie musi bowiem wypłacać pracownikowi pensji, a rozlicza się ze świadczącym usługi na podstawie faktury. Płaci więc jedynie za odbyte szkolenia bądź ewentualnie innego rodzaju konsultacje z zakresu BHP. Co ważne, zakres współpracy zawsze ustalany jest indywidualnie, co pozwala wypracować najlepsze dla danej firmy rozwiązanie.

Specjalista z zakresu BHP jest zawsze dostępny, dlatego może przeprowadzić szkolenie w ustalonym terminie, a także służyć poradą na przykład w formie mailowej lub telefonicznej. Najczęściej firmy decydują się na stałą współpracę z podmiotami świadczącymi usługi z zakresu BHP. Wszystko dlatego, że ciągle zatrudniają one nowych pracowników. Nawet doświadczeni pracownicy muszą przechodzić okresowe szkolenia. Firmy działające na terenie Gliwic, a także okolicznych miast, mogą skorzystać z oferty, której szczegóły dostępne są na stronie internetowej https://www.agm-konsulting.pl/szkolenia-bhp-gliwice/. Specjaliści z zakresu BHP przeprowadzą każdego rodzaju szkolenie, natomiast elastyczne warunki współpracy przyniosą firmie same korzyści. Co ważne, outsourcing usług BHP skierowany jest zarówno do mniejszych firm, jak i podmiotów gospodarczych działających na dużą skalę. Każdy pracownik, bez względu na to, na jakim stanowisku oraz w jakiej firmie jest zatrudniony, musi odbyć szkolenie wstępne BHP oraz szkolenia okresowe, zgodnie z przepisami prawa.