kopalnia

Czym wyróżniają się Świętokrzyskie kopalnie surowców mineralnych?

Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania, którą zespół Industria uwzględnia w codziennych działaniach. Dbanie o aspekty środowiskowe, interesy społeczne i relacje z interesariuszami mają ogromne znaczenie. Marka nieustannie inwestuje w ochronę środowiska naturalnego i zasoby ludzkie. Robi co w jej mocy, aby utrzymać jak najlepsze relacje z otoczeniem i dba o pracowników. Regularnie działa na rzecz społeczności lokalnej, podejmuje proekologiczne działania i wprowadza przejrzyste systemy zarządzania. Nieustannie inwestuje w rozwój pracowników i prowadzimy kampanie. Ponadto Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA zawsze respektuje prawa człowieka, dba o ład organizacyjny i prowadzi sprawiedliwe praktyki rynkowe. Dzięki tym wszystkim działaniom firma ma pewność, że ograniczy negatywny wpływ przedsiębiorstw na środowisko, dobrze wykorzystuje majątek trwały i kapitał ludzki, a także dobrze gospodaruje zasobami naturalnymi.

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych - CSR w codziennych działaniach

Zespół nieustannie wykorzystuje narzędzia CSR, aby stworzyć pracownikom jak najlepsze warunki do wykonywania obowiązków, zadbać o środowisko naturalne i zyskać zaufanie wśród klientów i kontrahentów. Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA popularyzuje proekologiczne idee, regularnie raportuje podjęte działania i dokłada wszelkich starań, aby umożliwić pracownikom rozwój zawodowy. Ponadto wszystkich pracowników traktuje na równi, niezależnie od pochodzenia, wieku, płci i wyznania. Systematycznie kontroluje wszelkie podjęte działania i ocenia ich efekty. Cały czas inwestuje w ulepszenia, rozwija się i dokłada wszelkich starań, aby codziennie podnosić swoje kompetencje. Dla Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych CSR odgrywa ogromną rolę, co potwierdzają wszelkie podejmowane działania względem klientów, pracowników społeczności lokalnej, innowacji i ochrony środowiska.