alimenty

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny?

Co kryje się pod pojęciem obowiązku alimentacyjnego? Konieczność uiszczania określonej kwoty na utrzymanie dziecka przez jednego z rodziców. Alimenty we Wrocławiu, czy też w innych miastach, można uzyskać przy pomocy dobrej kancelarii adwokackiej. Nie ma się co oszukiwać, że rodzice są w stanie dogadać się w sprawie funduszy dla swoich dzieci. Jeżeli tak, są to rzadkie przypadki. Przy okazji walki o alimenty, warto sprawdzić, kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny. Dlaczego? Aby dowiedzieć się, kiedy takie alimenty będzie można uzyskać lub kiedy będzie można przestać je płacić.

Obowiązek wobec dziecka — alimenty. Wrocław i okolice

Utrzymanie dziecka spoczywa na barkach rodziców. Niezależnie od tego, czy mama i tata żyją razem, czy też nie. Wysokość alimentów uzależniona jest od wielu czynników. Między innymi od tego, jakie osiągają oni dochody. Nie jest to jednak przedmiotem artykułu. Teoretycznie obowiązek alimentacyjny trwa do ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia. Osoby, które są zobowiązane do uiszczania takich opłat, nie mogą być pewni tego, że wraz z osiągnięciem pełnoletności, alimentów nie trzeba będzie płacić. Jeżeli dziecko nadal się uczy i nie osiąga własnych dochodów, to alimenty przysługują aż do 25 roku życia, jeżeli to faktycznie nadal będzie się uczyć. Dzieci niepełnosprawne alimenty otrzymują bezterminowo.

Zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego

Jeżeli strona płacąca alimenty jest w stanie udowodnić, że dziecko posiada własny majątek (i nadal się uczy), a na dodatek jest w stanie samodzielnie się utrzymać, to rodzic może zostać zwolniony przez sąd z wnoszenia takich opłat. Trzeba tę kwestię uregulować sądownie, aby wszystko zostało udowodnione na piśmie. W innym przypadku może się okazać, że rodzicowi będą naliczane dodatkowe odsetki.

Czy w przypadku utraty stałego dochodu rodzic może zostać zwolniony z obowiązku alimentacyjnego? Jest to kwestia sporna, ponieważ nie brakuje takich osób, które specjalnie pozbawiają się pracy po to, żeby nie płacić świadczeń alimentacyjnych. Na szczęście w takich właśnie przypadkach druga strona może liczyć na Fundusz Alimentacyjny. Rodzic, który unika obowiązku płacenia i tak będzie ścigany sądownie o wyregulowanie należności, które rosną właśnie we wspomnianym funduszu.

Inaczej wygląda to w przypadku, jeśli jedna ze stron straci pracę na skutek wypadków losowych. Czy uniknie płacenia alimentów? Nie, jednak można poprosić o obniżenie tej kwoty na mniejszą lub o czasowe zawieszenie należności. Trzeba jednak będzie liczyć się z tym, że wszystkie należności z tego okresu będzie trzeba spłacić. Chociażby w ratach, jakie trzeba będzie uzgodnić drogą sądową

Alimenty we Wrocławiu i na terenie całego kraju zawsze należy załatwiać w sądzie. Niezależnie od tego, czy chodzi o ustalenie wysokości, czy też o zniesienie obowiązku alimentacyjnego. Chociażby z tego względu, żeby, jak już było wspomniane, mieć wszystko na papierze. W ten sposób łatwiej będzie można dochodzić swoich praw. Dzięki temu można uniknąć ewentualnych nieprzyjemności, niezależnie od tego, z którą ze stron ma się do czynienia.