Malowanie parkingów

Oznaczenia poziome linii w garażach są zazwyczaj niedoceniane, chociaż mogą być dużym ułatwieniem. Jeśli powierzchnia jest odpowiednio oznaczona, pozwala to na sprawne poruszanie się w takim miejscu i uniknięcie kolizji i wypadków. Wszystkie rodzaje symboli, oznaczeń i linii powinny być wykonane zgodnie z przepisami. Z powodu braku miejsca często budowane są parkingi podziemne, jednak w każdym wypadku, bez różnicy czy są pod ziemią, czy na je powierzchni, malowanie linii parkingowych jest obowiązkowe.

Malowanie oznakowania garażu - podstawowe kwestie

Do oznakowania garażu należy:
  • oznaczenia kolumn poziomymi pasami oraz oznakowania skrajni,
  • różne typy opisów, symboli czy piktogramów,
  • zaznaczenie linii stanowisk do parkowania, a także ich numerację,
  • oznakowanie nietypowych emblematów.

Jeśli miejsca parkingowe znajdują się na terenie firmy lub zakładu pracy, dodatkowo podporządkowane są przepisom BHP. Z reguły działania polegające na malowaniu dróg i pasów na parkingach realizowane są w ramach większych projektów, powoduje to konieczność wykorzystywania specjalnie zaprojektowanych urządzeń. Są to konfiguracje różnych pistoletów automatycznych  i malowarki drogowe napędzane silnikiem.

Nie możesz zapominać, że malowanie pasów parkingowych cechuje duża różnorodność linii, występują znaki ciągłe, szerokie, wielorakie, malowane często przy użyciu szablonów. Właściciele obiektów przeznaczonych na parking są zainteresowani tym, aby na powierzchni zmieściło się jak najwięcej samochodów. Odległości między miejscami parkingowymi są ściśle określone przepisami i wymagają dokładnych obliczeń. Tylko prawidłowy układ parkingu pozwala osiągnąć taki zamysł. Zastosowanie nowoczesnych technologii do budowy urządzeń, których zadaniem jest malowanie pasów na parkingu, sprawia, że mają one bardzo przydatne właściwości. Malowarki posiadające automatyczny system rozmieszczenia linii na powierzchni pozwalają na odpowiednie rozmieszczenie kropek, które następnie można tylko połączyć i uzyskuje się idealny układ miejsc parkingowych. Przy zastosowaniu tego typu rozwiązania, nie musisz głowić się nad wyliczeniami. Przed rozpoczęciem malowania trzeba również uwzględnić przestrzeń na nietypowe miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, klientów odwiedzających oraz pracowników. Zazwyczaj do malowania takich punktów możesz użyć indywidualnych szablonów.

Malowanie linii parkingowych - sposób wykonania

Technologie wykonywania tego typu prac cały czas ulegają zmianom, zazwyczaj do malowania pasów parkingowych stosowana jest metoda hydrodynamiczna, czyli natrysk wysokociśnieniowy. Wykonane w taki sposób strzałki, linie i symbole cechują się wyjątkową trwałością i odpornością, nawet przy bardzo ofensywnej eksploatacji. Dzięki użyciu wysokiego ciśnienia do natrysku farba wprowadzana jest głęboko w strukturę nawierzchni, a jednocześnie wydmuchiwane są wszystkie zanieczyszczenia, powodując, że farba może być równomiernie rozprowadzona. Zastosowanie takiej metody nanoszenia oznakowania poziomego umożliwia korzystanie z niego przez wiele lat.

Czym może zagrażać nieodpowiednie oznakowanie parkingów?

Jeśli użyjesz nieodpowiedniej gęstości farby lub wynajmiesz nierzetelną firmę bez doświadczenia, wykonana praca może okazać się bardzo krótkotrwała. Malowanie linii parkingowych nie może odbywać się ręcznie, ponieważ w takim przypadku farba nie przylega w całkowity sposób do podłoża, co sprawia, że bardzo szybko dochodzi do odprysków i degradacji oznaczeń. Nawet kilka dni po zakończeniu prac linie mogą się pościerać i w konsekwencji oznakowanie zupełnie przestanie spełniać swoją funkcję. Cechy i właściwości farb, a także określony sposób ich nakładania zawarte są w przepisach. Wytyczne powinny być przestrzegane, aby nie narażać się na dodatkowe koszty i mieć pewność, że oznakowanie posłuży dłużej niż kilka tygodni. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie, jeśli zlecisz to zadanie specjalistom z odpowiednimi kompetencjami i sprzętem.

Jak prawidłowo wykonać malowanie pasów na parkingu?

Przed przystąpienie do prac musisz odpowiednio oczyścić podłoże, usunąć zabrudzenia, wszystkie pojedyncze elementy, pozostałości starych powłok malarskich, a także dokładnie usunąć pył. Aby nie wyłączać na długo parkingu z użytkowania, możesz zastosować szybki sposób pracy, czyli metodę hydrodynamiczną. Malowanie pasów parkingowych najlepiej powierzyć firmie, która jest w stanie wykonać odpowiedni projekt, a także posiada właściwy sprzęt i dobre farby.

Farby do malowania linii parkingowych produkowane są ze specjalnych żywic kauczukowo-akrylowych. Charakteryzują się bardzo szybkim czasem schnięcia, testuje się ich wytrzymałość na obciążenia, mogą mieć satynowe albo błyszczące wykończenie, ale wszystkie powinny posiadać właściwości antypoślizgowe. Mocniejsze farby z zastosowaniem żywic dwuskładnikowych, epoksydowych są także łatwo zmywalne, dlatego mogą być stosowane w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia. Można ich użyć wprost na bardzo chłonne powierzchnie parkingowe lub asfaltowe.