Jak połączyć panele fotowoltaiczne?

Działające na polskim rynku firmy fotowoltaiczne oferują różnego typu panele fotowoltaiczne w Lesznie. Mowa tu zarówno o małych modułach fotowoltaicznych od 5 do 160 W, jak i o modułach o bardzo dużej mocy przekraczającej 280 W. Dostępne panele fotowoltaiczne podzielić można na trzy główne rodzaje. Są to panele monokrystaliczne, polikrystaliczne oraz amorficzne. Niezależnie jednak od wyboru konkretnego typu paneli, ważne jest, aby zostały one prawidłowo połączone. W tym przypadku mówić można o łączeniu paneli szeregowo bądź równolegle. Warto zatem wiedzieć, czym charakteryzuje się konkretny sposób łączenia paneli fotowoltaicznych i który z tych sposobów będzie wydajniejszy.

Podstawowe rodzaje paneli fotowoltaicznych

Zanim przejdzie się do tematuprawidłowego łączenia, warto kilka słów wspomnieć o samych rodzajach paneli. Wymieniono już panele monokrystaliczne, polikrystaliczne oraz amorficzne. Panele monokrystaliczne wytwarzane są z pojedynczego krzemu i dzięki temu cechuje je bardzo wysoka wydajność. Trzeba tu jednak wspomnieć, że moc w tym przypadku w dużym stopniu uzależniona jest od mocy promieniowania słonecznego. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku paneli polikrystalicznych i amorficznych. Te z kolei bardzo dobrze radzą sobie nawet w miejscach mało nasłonecznionych. Panele polikrystaliczne wytwarzane są z niejednolitych kryształów krzemu polikrystalicznego. Ciekawym rozwiązaniem są panele amorficzne. Można je bowiem montować na nierównych powierzchniach. To dobre rozwiązanie dla właścicieli domów o nierównych dachach.

Szeregowe łączenie paneli fotowoltaicznych

Odpowiadając na wcześniejsze pytanie dotyczące łączenia paneli, zacząć trzeba od omówienia sposobu szeregowego. Przede wszystkim wiedzieć trzeba, że każdy panel fotowoltaiczny posiada dwa bardzo ważne parametry. Jest to napięcie, które wyraża się w voltach (V) oraz prąd wyrażany w amperach (A). Iloczyn tych dwóch parametrów to moc wyrażana w watopikach (Wp). Łączenie szeregowe paneli fotowoltaicznych polega na ich łączeniu jeden z drugim, w stosunku plus - minus. Dzięki temu na skrajnych końcach pozostają dwa przewody, dodatni oraz ujemny. Łączenie paneli fotowoltaicznych pozwala na podniesienie napięcia, a co za tym idzie, cały układ zyskuje na wydajności. Szeregowy sposób łączenia paneli często stosowany jest w przypadku przydomowych elektrowni. Wysokie napięcie jest tu szybko zamieniane na napięcie 230 V prądu przemiennego. Takie rozwiązanie ma również wpływ na bardzo dobrą optymalizację pracy całej instalacji fotowoltaicznej.

Równoległe łączenie paneli fotowoltaicznych

Łączenie paneli fotowoltaicznych może odbywać się także w sposób równoległy. W tym przypadku panele spajane są poprzez zespolenie ze sobą wszystkich przewodów wedle reguły plus do plusa i minus do minusa. Połączenie równoległe sprawia, iż dochodzi tu do wzrostu nie napięcia, lecz samego prądu (wyrażanego w amperach). Pamiętać tu jednak trzeba, że wydajność takiego układu może słabnąć. Dlatego istotne jest, aby zawsze przy łączeniu równoległym zastosowane zostały odpowiednio grube i krótkie przewody. Zniweluje to ryzyko utraty przesyłanej energii. Decydując się na ten rodzaj spajania, powinno się zatem zlecić montaż takiej instalacji dobrej i sprawdzonej firmie fotowoltaicznej. Przykładem takiej firmy może być Inno Dom, zajmującej się montażem instalacji fotowoltaicznych w Lesznie i okolicach. Montaż paneli fotowoltaicznych w Lesznie dobrze jest zatem zlecić firmie, która może pochwalić się niejednym wykonanym zleceniem na swoim koncie.

Łączenie równoległe najczęściej stosowane jest w sytuacji, kiedy regulator ładowania pracuje w systemie PWM. Warto poruszyć tu jeszcze kwestię łączenia równoległego dwóch różnych paneli fotowoltaicznych. Czy jest to możliwe? Teoretycznie tak, jednak należy mieć na uwadze, aby w odpowiednim stopniu zadbać o podobne napięcie w punkcie mocy. Takie rozwiązanie pozwoli na sumowanie się prądu wyrażonego w amperach z różnych paneli.