Produkty bio i eko - jak powinna być oznaczona ich etykieta?

Dieta jest niesamowicie ważnym elementem życia każdego człowieka. Wpływa ona na pracę organizmu, jego procesy starzenia, uzupełnia wiele składników, może pozwolić zmniejszyć masę ciała, zwiększyć ją. Warto przez to postawić na zdrowe żywienie, ponieważ niejednokrotnie może to być sposobem na bardziej komfortowe życie. Z tego powodu tak wiele osób stawia na produkty BIO i EKO. Etykieta na towarze może być oznaczona, jako BIO i EKO tylko w określonych warunkach. Obecnie na rynku można zauważyć wyjątkowy wzrost popularności takich produktów, dlatego prawo podchodzi do nich dosyć rygorystycznie. Unia Europejska reguluje sposób oznaczania, produkcji i wprowadzania do obrotu takiej żywności. Produkty oznaczone certyfikatem ekologicznej żywności są warunkowane przez rozporządzenie 834/2007. Informuje ono o warunkach koniecznych do spełnienia przez producentów pod względem znakowana, reklamy, znakowania jako BIO, EKO lub ORGANIC. Nie mogą one być używane bez spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu. Etykieta na towarze musi w jasny sposób przekazywać informacje, nie może wprowadzać w błąd. Co więcej, producent pożywienia nie może korzystać z żywności modyfikowanej genetycznie, czyli tzw. GMO. Również zgodnie z rozporządzeniem dopiski na etykiecie EKO, BIO itd. dotyczyć mogą wyłącznie produktów posiadających jednoznacznie określoną technikę wykonywania i inne normy. Muszą powstać na bazie ekologicznych produktów i posiadać certyfikat ekologicznej żywności, w postaci logo rolnictwa ekologicznego (tzw. euroliść). Warto wiedzieć, że miano EKO i BIO dotyczyć mogą produktów wyłącznie w 95 procentach składających się z surowców ekologicznych. Nie wlicza się w to jednak wody i soli. Trzeba wspomnieć, że wprowadzenie do obrotu nieprawidłowo oznaczonego produktu może powodować nałożenie na producenta sankcji. Zazwyczaj chodzi o dotkliwe kary pieniężne. Co więcej, źle oznakowany towar może wymagać niezwłocznej zmiany oznakowania, a nawet wycofania z obrotu na własny koszt. Można też się spotkać z sytuacją, że złe oznaczenie może być uznane za naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z tego powodu rozporządzenie powinno być przez producenta wyjątkowo dokładnie przeczytane.

Popularne znaki ekologiczne i ich znaczenie

Euroliść

Wspomniany wcześniej znak obowiązkowo umieszcza się na opakowaniach żywności ekologicznej, wytworzonej przez państwa członkowskie i spełniające określone normy.

Zielony punkt

Jest to jeden z najpopularniejszych na świecie znaków. Zielony punkt to oznaczenie świadczące o wkładzie finansowym producenta w stworzenie infrastruktury do recyklingu opakowań. Warto wspomnieć, że umieszcza się go na około 460 mld produktów rocznie.

Fair Trade

Oznacza on, że producent wytwarza żywność w poszanowaniu o standardy Międzynarodowej Organizacji pracy.

Opakowanie nadające się do recyklingu

Znak ten informuje, że opakowanie produktu można ponownie przetworzyć i otrzymać produkt podobny. Warto wspomnieć o tym, że wewnątrz strzałek często znaleźć można liczbę. Oznacza to, jaki odsetek materiałów użytych do produkcji opakowania pochodzi z recyklingu.