Pianobeton - zastosowanie i właściwości

Pianobeton jest nowoczesnym i innowacyjnym materiałem budowlanym, cieszącym się stale rosnącą popularnością. Posiada szeroką paletę zastosowań, dlatego warto zwrócić na niego uwagę przeglądając ofertę materiałów budowlanych, kiedy planujesz budowę domu lub innych obiektów.

Co to jest pianobeton?

Pianobeton jest rodzajem betonu komórkowego. To mieszanka betonowa wyróżniająca się bardzo dużą liczbą porów powietrznych, wpływających na parametry materiału. W procesie wytwarzania tej odmiany betonu komórkowego napowietrzenie mieszanki betonowej ze środkiem spieniającym wykonuje się mechanicznie, co powoduje uwięzienie w masie pęcherzyków powietrznych.

Jakie są właściwości i charakterystyka pianobetonu?

Pianobeton cechuje się wysokimi parametrami użytkowo - wytrzymałościowymi, a jego konsystencja ułatwia wylewanie mieszanki w miejsce wbudowania. Gęstość właściwa pianobetonów wynosi od około 300 do 1000 kilogramów na metr sześcienny. Pianobeton dostępny jest na rynku jako płynna mieszanka, którą wykonuje się i spienia w miejscu zastosowania, w przeciwieństwie do innych stosowanych często w budownictwie gotowych, przywożonych w ostatecznej formie bloczków z betonu komórkowego.

Jedną z ważniejszych zalet pianobetonu jest to, iż zapewnia on doskonałą izolację termiczną oraz akustyczną. Pomimo wysokiej wytrzymałości mechanicznej pianobeton jest produktem kruchym. Przy ekspozycji na warunki atmosferyczne może ulegać korozji, a w jej następstwie podsiąkać wodą, która przedostaje się przez uszkodzone komórki. Taka charakterystyka materiału wymaga, by powierzchnie z pianobetonu były zabezpieczone przy pomocy odpowiedniego wykończenia, aby nie ulegały uszkodzeniu. Kolejną zaletą pianobetonu, na którą warto zwrócić uwagę jest wysoka ognioodporność, mrozoodporność i zachowywanie stabilnych parametrów podczas dużych wahań temperatury.

Możliwości zastosowania pianobetonu

Pośród szerokiej gamy zastosowań pianobetonów wyróżnić należy ich użycie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, a także w pracach inżynieryjnych. Z powodzeniem można wykorzystać go jako materiał konstrukcyjno-izolacyjny lub jako izolacja termiczna i akustyczna. Materiał ten sprawdzi się świetnie jako stabilizator gruntu, a dzięki właściwościom ognioodpornym - nawet jako zapora ogniowa.

Pianobeton może być także z powodzeniem stosowany w budownictwie mieszkaniowym czy przemysłowym, jako podkład do wypełniania i wyrównywania powierzchni podłogowej, a także do ulepszania jej parametrów termoizolacyjnych oraz akustycznych. Ponieważ pianobeton nie jest wrażliwy na wahania temperatur, może być stosowany również we wszelkich budynkach i w powierzchniach narażonych na ich działanie. Używa się go do budowy balkonów, tarasów, pomostów. Kolejną możliwością zastosowania pianobetonu jest budownictwie komunikacyjne. Materiał ten dobrze sprawdzi się w roli podbudowy pod drogi, place, parkingi, place. Tę innowacyjną odmianę betonu można również wykorzystać do wypełniania starych rurociągów, zakopanych w ziemi nieużywanych zbiorników, kanałów, czy szybów, gdyż w porównaniu do innych popularnych materiałów wypełniających, jak żwir lub piasek, pianobeton nie ulega wymywaniu. Do zalet pianobetonu należy również zaliczyć łatwą dostępność na terenie całego kraju.

Wytwarzanie pianobetonu

Pianobeton jest materiałem wytwarzanym w procesie łączenia zaczynu albo zaprawy cementowej z pianą techniczną. Przed momentem związania materiał jest w formie płynnej lub plastycznej. Na powstawanie pęcherzyków powietrznych ma wpływ dodatek środka pianotwórczego do mieszanki. Zgodnie z normami pianobeton powinien zawierać w swojej objętości nie mniej niż 20% porów. Wytwarzanie pianobetonu odbywa się bezpośrednio w miejscu budowy z użyciem cementu w workach i z wykorzystaniem dedykowanych do tego celu urządzeń lub w profesjonalnych betoniarniach. Gotową mieszankę przywozi się wówczas na miejsce budowy za pomocą betonowozu. Firm produkujących pianobeton jest na rynku pod dostatkiem i zwykle nie ma problemów z zamówieniem i dostawą zamówionych materiałów w wymaganym terminie. Jedną z polecanych jest pianobeton.pl